Vážený pán riaditeľ/ka.

S ľútosťou Vám oznamujeme, že dôsledkom nezvládnutej transformácie centier poradenstva a prevencie zo strany Ministerstva školstva VVaŠ SR a zároveň zablokovaniu finančných prostriedkov zo strany Prešovského samosprávneho kraja, sme výrazne finančne poddimenzovaní, čoho následkom je vynútené obmedzenie počtu zamestnancov, a tým aj utlmenie našej činnosti. Preto Vám oznamujeme, že nové žiadosti o diagnostickú činnosť už neprijímame. Zároveň sa vynasnažíme zrealizovať diagnostiku už nami zaevidovaných žiadostí z vašej strany. V prípade výskytu nových okolností Vás včas informujeme. Sme Vám veľmi vďační za dlhoročnú spoluprácu a dôveru voči nám i našej činnosti.

PhDr. Katarína Stašaková, riaditeľka Súkromného centra poradenstva a prevencie.

... vypočujeme, povzbudíme, poradíme a ponúkame:

  • bezplatné základné, špecializované a odborné poradenstvo,
  • orientáciu v sociálnom systéme,
  • krízovú intervenciu - pomoc jednotlivcom a rodinám, ktorí (é) sa ocitli v krízovej životnej situácií,
  • hľadanie alternatívnych riešení problémov,
  • usmernenie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci,
  • sprevádzanie pri riešení konkrétneho problému,
  • asistencia pri administratíve - procesom spisovania žiadostí, návrhov...,
  • posilnenie a rozvoj sociálnych zručností,
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  • poskytovanie informácií o dostupných službách a organizáciách na území okresu Bardejov

Naše služby