Vážený pán riaditeľ/ka.

S ľútosťou Vám oznamujeme, že dôsledkom nezvládnutej transformácie centier poradenstva a prevencie zo strany Ministerstva školstva VVaŠ SR a zároveň zablokovaniu finančných prostriedkov zo strany Prešovského samosprávneho kraja, sme výrazne finančne poddimenzovaní, čoho následkom je vynútené obmedzenie počtu zamestnancov, a tým aj utlmenie našej činnosti. Preto Vám oznamujeme, že nové žiadosti o diagnostickú činnosť už neprijímame. Zároveň sa vynasnažíme zrealizovať diagnostiku už nami zaevidovaných žiadostí z vašej strany. V prípade výskytu nových okolností Vás včas informujeme. Sme Vám veľmi vďační za dlhoročnú spoluprácu a dôveru voči nám i našej činnosti.

PhDr. Katarína Stašaková, riaditeľka Súkromného centra poradenstva a prevencie.

 • Psychologická diagnostika a rediagnostika
 • terapeutická činnosť
 • odborná poradenská činnosť
 • pomoc v krízových situáciách
 • profesijná orientácia zdravotne znevýhodnených žiakov
 • prednášková a preventívna činnosť pre žiakov, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov
 • skupinové výcvikové programy pre žiakov a pedagogických zamestnancov
 • odborná a metodická činnosť v procese integrácie žiakov v MŠ, ZŠ, SŠ
 • tvorba a realizácia projektov a vzdelávacích programov
 • tréningové programy
 • tvorba metodických materiálov pre deti a mládež a rodičov a učiteľov

Naše služby