Tu nájdete všetky potrebné informácie a dokumenty pre školy a učiteľov.

Žiadosť o vyšetrenie GDPR

Dotazník k žiadosti

Vzdelávací program pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti

Vzdelávací program pre žiakov so zrakovým postihnutím

Vzdelávací program pre žiakov so sluchovým postihnutím

Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia

Vzdelávací program pre žiakov s telesným postihnutím

Vzdelávací program pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Vzdelávací program pre deti s autizmom