Vážený pán riaditeľ/ka.

S ľútosťou Vám oznamujeme, že dôsledkom nezvládnutej transformácie centier poradenstva a prevencie zo strany Ministerstva školstva VVaŠ SR a zároveň zablokovaniu finančných prostriedkov zo strany Prešovského samosprávneho kraja, sme výrazne finančne poddimenzovaní, čoho následkom je vynútené obmedzenie počtu zamestnancov, a tým aj utlmenie našej činnosti. Preto Vám oznamujeme, že nové žiadosti o diagnostickú činnosť už neprijímame. Zároveň sa vynasnažíme zrealizovať diagnostiku už nami zaevidovaných žiadostí z vašej strany. V prípade výskytu nových okolností Vás včas informujeme. Sme Vám veľmi vďační za dlhoročnú spoluprácu a dôveru voči nám i našej činnosti.

PhDr. Katarína Stašaková, riaditeľka Súkromného centra poradenstva a prevencie.

PhDr. Katarína Stašáková

riaditeľka SCPP, psychológ, špeciálny pedagóg, tréner Sindelar

Tel./fax: +421(0)54 474 4506

Mobil: +421(0)902 722 799

PhDr. Jaroslav Džunda

psychológ, terapeut

Tel./fax: +421(0)54 474 4506

Mobil: +421(0)948 040 413

Mgr. Kamila Kramárová

materská dovolenka

PaedDr. Anna Čegiňová

špeciálny pedagóg - psychopéd, tréner Sindelar

Tel./fax: +421(0)54 474 4506

Mobil: +421(0)948 040 401

Mgr. Zuzana Kočišová

liečebný pedagóg, arteterapeut, tréner Sindelar

Tel./fax: +421(0)54 474 4506

Mobil: +421(0)948 440 880

PhDr. Denisa Demjanovičová

sociálna pedagogička, sociálna pracovníčka, projektová manažérka

Tel./fax: +421(0)54 474 4506

Mobil: +421(0)948 324 855

Mgr. Tatiana Olejárová

sociálna pedagogička, biofeedback terapeut

Tel./fax: +421(0)54 474 4506

Mobil: +421(0)948 040 402

Mgr. Mária Šimová

Psychológ, tréner KUPOZ, KUPREV

Mgr. Tomáš Trembáč

terapeut, tréner KUPOZ, KUPREV, KUHAD, biofeedback terapeut

Tel./fax: +421(0)54 474 4506

Mobil: +421(0)948 040 605

Externí odborní zamestnanci

PaedDr. Emília Popják Petková

špeciálny pedagóg – psychopéd

Tel./fax: +421(0)54 474 4506

Mobil: +421(0)905 509 780

Mgr. Milada Mlynárová

špeciálny pedagóg – etopéd

Tel./fax: +421(0)54 474 4506

Mobil: +421(0)905 509 780

Mgr. Júlia Hriceková

špeciálny pedagóg

Tel./fax: +421(0)54 474 4506

Mobil: +421(0)905 509 780