PhDr. Katarína Stašáková

riaditeľka SCPP, psychológ, špeciálny pedagóg, tréner Sindelar

Tel./fax: +421(0)54 474 4506

Mobil: +421(0)902 722 799

PhDr. Jaroslav Džunda

psychológ, terapeut

Tel./fax: +421(0)54 474 4506

Mobil: +421(0)948 040 413

Mgr. Kamila Kramárová

psychológ, JIAS, biofeedback

Tel./fax: +421(0)54 474 4506

Mobil: +421(0)948 951 510

PaedDr. Anna Čegiňová

špeciálny pedagóg - psychopéd, tréner Sindelar

Tel./fax: +421(0)54 474 4506

Mobil: +421(0)948 040 401

Mgr. Zuzana Kočišová

liečebný pedagóg, arteterapeut, tréner Sindelar

Tel./fax: +421(0)54 474 4506

Mobil: +421(0)948 440 880

Mgr. Lenka Gajdošová

logopéd, tréner Sindelar

Tel./fax: +421(0)54 474 4506

Mobil: +421(0)948 233 711

PhDr. Denisa Demjanovičová

sociálna pedagogička, sociálna pracovníčka, projektová manažérka

Tel./fax: +421(0)54 474 4506

Mobil: +421(0)948 324 855

Mgr. Tatiana Olejárová

sociálna pedagogička, biofeedback terapeut

Tel./fax: +421(0)54 474 4506

Mobil: +421(0)948 040 402

Mgr. Mária Šimová

Psychológ, tréner KUPOZ, KUPREV

Mgr. Tomáš Trembáč

terapeut, tréner KUPOZ, KUPREV, KUHAD, biofeedback terapeut

Tel./fax: +421(0)54 474 4506

Mobil: +421(0)948 040 605

Externí odborní zamestnanci

PaedDr. Emília Popják Petková

špeciálny pedagóg – psychopéd

Tel./fax: +421(0)54 474 4506

Mobil: +421(0)905 509 780

Mgr. Milada Mlynárová

špeciálny pedagóg – etopéd

Tel./fax: +421(0)54 474 4506

Mobil: +421(0)905 509 780

Mgr. Júlia Hriceková

špeciálny pedagóg

Tel./fax: +421(0)54 474 4506

Mobil: +421(0)905 509 780