Terapeut, tréner KUPOZ, KUPREV, KUHAD, biofeedback terapeut

Vzdelanie

2008 Prešovská univerzita Prešov, odbor psychológia

Ďalšie vzdelávanie, kurzy a školenia

2021 Woodcock – Johnson International Editions II – Získanie kvalifikácie pre prácu s intelektovým testom
2021 KUPOZ, KUPREV, KUHAD
2019 Ako pochopiť seba a druhých – odborný seminár Prešov – PhDr. Ján Svoboda
2019 Kariérové poradenstvo – ALKP
2018 X,Y,Z alebo aké rozdiely delia tri generácie odborných seminárov
2016 Kariérne poradenstvo – ALKP
2015 Sociálno-psychologický výcvik v upervízii – Európska asoc. pre supervíziu a coaching
2015 KomposyT – Výskumný ústav detskej psychológie a psychopatológie
2013 Inovačné vzdelávanie – MPC Prešov
2011 Ako zvládať výchovné problémy u žiakov – PhDr. Václav Mertin
2011 Ako zvládať výchovné problémy u žiakov – PhDr. Eva Reichelová
2010 Základný kurz hypnózy a autogénneho tréningu – Slovenská komora psychológov
2010 Požitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese – PcProfi s.r.o.
2010 Biofeedback a neurofeedback – Slovenský inštitút pre výcvik v KBT
2009 Poruchy pozornosti a hyperaktivita, prehľad súčasných poznatkov – Inštitút pre verejnú správu
2009 Problematika šikanovania na školách – odborný seminár – Inštitút pre verejnú správu
2008 Práca s nedobrovoľným klientom – Coachingplus

 

Zobraziť zamestnancov »