Vážený pán riaditeľ/ka.

S ľútosťou Vám oznamujeme, že dôsledkom nezvládnutej transformácie centier poradenstva a prevencie zo strany Ministerstva školstva VVaŠ SR a zároveň zablokovaniu finančných prostriedkov zo strany Prešovského samosprávneho kraja, sme výrazne finančne poddimenzovaní, čoho následkom je vynútené obmedzenie počtu zamestnancov, a tým aj utlmenie našej činnosti. Preto Vám oznamujeme, že nové žiadosti o diagnostickú činnosť už neprijímame. Zároveň sa vynasnažíme zrealizovať diagnostiku už nami zaevidovaných žiadostí z vašej strany. V prípade výskytu nových okolností Vás včas informujeme. Sme Vám veľmi vďační za dlhoročnú spoluprácu a dôveru voči nám i našej činnosti.

PhDr. Katarína Stašaková, riaditeľka Súkromného centra poradenstva a prevencie.

Špeciálny pedagóg

Vzdelanie

2014 špeciálna pedagogika- poradenstvo, Univerzita Komenského, Bratislava
2004 učiteľstvo -slovenský jazyk, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
2000 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov náboženská výchova- etická výchova, Univerzita Komenského Bratislava
1997 bakalárske vzdelanie v odbore vychovávateľstvo, Prešovská univerzita v Prešove

Ďalšie vzdelávanie, kurzy a školenia

2014 – 2018 kreditné vzdelávania v oblasti informatizácie v školstve, čitateľskej gramotnosti, finančnej gramotnosti, cieľov vyučovacieho procesu
2012 Modernizácia vzdelávacieho procesu v slovenskom jazyku, projekt MŠ
2008 osvedčenie o II. kvalifikačnej skúške, MPC Prešov

 

Prax

  • pedagogická prax – 24 rokov
  • špeciálnopedagogická prax – 5 roky

 

Zobraziť zamestnancov »