Vážený pán riaditeľ/ka.

S ľútosťou Vám oznamujeme, že dôsledkom nezvládnutej transformácie centier poradenstva a prevencie zo strany Ministerstva školstva VVaŠ SR a zároveň zablokovaniu finančných prostriedkov zo strany Prešovského samosprávneho kraja, sme výrazne finančne poddimenzovaní, čoho následkom je vynútené obmedzenie počtu zamestnancov, a tým aj utlmenie našej činnosti. Preto Vám oznamujeme, že nové žiadosti o diagnostickú činnosť už neprijímame. Zároveň sa vynasnažíme zrealizovať diagnostiku už nami zaevidovaných žiadostí z vašej strany. V prípade výskytu nových okolností Vás včas informujeme. Sme Vám veľmi vďační za dlhoročnú spoluprácu a dôveru voči nám i našej činnosti.

PhDr. Katarína Stašaková, riaditeľka Súkromného centra poradenstva a prevencie.

Pomocná ruka pri zvládaní strachu a úzkosti v období pandémie

„Toto nie je čakáreň na budúcnosť, ani život v pauze.
,,Aká chcem, aby bola táto chvíľa?“
Anonym

  1. Najdôležitejšie je prijať realitu takú, aká je. Netrápte sa tým, čo ovplyvniť nedokážete, ale zamerajte sa na to, čo je vo vašich možnostiach. Máte na výber. Budete sa ľutovať a kritizovať alebo túto situáciu prijmete ako výzvu? Skúste si položiť otázky:
       1. Čo mi táto kríza, situácia dokáže priniesť?
       2. Ako dokážem túto situáciu využiť v prospech seba a v prospech našej rodiny?
       3. Bude inšpiráciou pre môj osobnostný rast (preskupenie hodnôt v rámci hodnotového rebríčka, zvýšenie trpezlivosti, tolerancie, kreativity...)?
 1. Hlavným zdrojom úzkosti sú naše myšlienky. Tie je potrebné zastaviť a nasmerovať ich inou cestou. Napríklad: „Som vďačný za...“, „Teším sa na...“.
 2. Plánujme. Karanténa nie sú prázdniny. Nájdite si pevné body v každodennosti a udržte si režim dňa. Zapojte dieťa do tvorby programu a režimu, využite voľno na dorobenie restov, Nepodceňujte voľnočasové aktivity, ktoré podporia súdržnosť rodiny (spoločenské hry, sánkovačka, domáca diskotéka, spoločné pohybové aktivity, puzzle, ručné práce, pečenie koláčikov).
 3. Doprajte si mediálnu diétu. Vylúčme „kontaminovanú“ duševnú potravu, ktorá nesie „negatívny náboj“ (tzn. včas vypnúť televízne správy, katastrofické filmy a pod.). Nenechajte sa stále „ostreľovať“ negatívnymi informáciami, ktoré zbytočne zvyšujú strach a odoberajú energiu. Dôležitý je výber adekvátnych informácií. Sledujte pravdu jednoduchým spôsobom. Analyzujte spolu s deťmi dané informácie, Upokojujte ich, uisťujme ich, pretože aj tí najmenší vnímajú náš nepokoj. Deti potrebujú, aby bol obsah zrozumiteľný a upokojujúci, a aby im dával nádej na lepšiu budúcnosť. Doprajte si rozhovory, knihy a filmy, ktoré s momentálnou situáciou nesúvisia.
 4. Buďte v kontakte so sebou a svojim dieťaťom. Čo to znamená? Nestačí byť so svojím dieťaťom len fyzicky. Skúste porozumieť jeho prežívaniu,
  snažte sa vnímať čo prežíva, ako sa cíti, čo ho trápi, a buďte rovnako citliví aj sami k sebe. Zdieľajte pocity so svojim okolím, partnerom.
 5. Prejavujte blízkosť a pozornosť, nezabúdajte, čo dokáže jedno objatie – lieči stres a úzkosť, zmierňuje bolesť v ťažkých situáciách, je odrazom lásky a podpory.
 6. Pokúste sa zachovať pokoj a aktívne zapracovať na dobrej nálade. Dôležitý je postoj, pretože tak ako nás dokážu uniesť negatívne emócie a nepríjemné správy, vedia to aj tie pozitívne a príjemné. Ak máme niekoho nakaziť, nakazme ho optimizmom.
 7. Nezabúdajte, že aj v tomto období platí: pestujte si koníčky, smejte sa, nestrácajte zmysel pre humor, odmeňujte sa, hýbte sa a zostaňte
  vo forme, počúvajte hudbu, tancujte. Ak to situácia dovolí, zapojte sa do online komunitných akcií dobrovoľníctva.
 8. Ak sú vaše obavy a psychické ťažkosti väčšie než sami zvládate (strach, úzkosť z choroby, panika, ...), kontaktujte telefonicky alebo elektronicky psychológov.

„Tento čas je dobré takisto využiť na pestovanie
vďačnosti, lásky k ostatným a návratu k prírode.
Spoločne to zvládneme. Každý po svojom,
a predsa spolu.“
Iryna Zelyk