„Ale nám dnes krásne svieti slnko!“
vydýchne si mama nahlas povzbudivým hlasoma stisne pritom synovi jeho malú, teplú ručičku.
Potom na neho uprie svoj pohľad plný lásky, pokory a vďačnosti a čaká, čo odpovie.

„Slnko svieti krásne vždy, mami, nie iba dnes,“
odvetí po chvíľke ticha Miško a kráčajúc ďalej si s radosťou užíva prechádzku.

Pomocná ruka pri zvládaní strachu a úzkosti v období pandémie

„Toto nie je čakáreň na budúcnosť, ani život v pauze.
,,Aká chcem, aby bola táto chvíľa?“
Anonym

  1. Najdôležitejšie je prijať realitu takú, aká je. Netrápte sa tým, čo ovplyvniť nedokážete, ale zamerajte sa na to, čo je vo vašich možnostiach. Máte na výber. Budete sa ľutovať a kritizovať alebo túto situáciu prijmete ako výzvu? Skúste si položiť otázky:
       1. Čo mi táto kríza, situácia dokáže priniesť?
       2. Ako dokážem túto situáciu využiť v prospech seba a v prospech našej rodiny?
       3. Bude inšpiráciou pre môj osobnostný rast (preskupenie hodnôt v rámci hodnotového rebríčka, zvýšenie trpezlivosti, tolerancie, kreativity...)?

Ako sa efektívne učiť počas dištančného vzdelávania

Nevieš sa sústrediť, keď si celé dni doma? Nič sa ti nechce?
Kľúčová je motivácia a sebadisciplína.

  1. Maj pravidelný denný režim – vstávaj v rovnakom čase, ako by si išiel do školy,
   prezleč sa.
  2. Neponocuj. Počas výdatného spánku sa prepájajú súvislosti z naučeného
  3. Izba, kde sa učíš by mala byť svetlá. Pred učením si ju nezabudni vyvetrať.
   Nebudeš ospalý, ale svieži. Tvoj mozog bude mať dostatok kyslíka.