Vážený pán riaditeľ/ka.

S ľútosťou Vám oznamujeme, že dôsledkom nezvládnutej transformácie centier poradenstva a prevencie zo strany Ministerstva školstva VVaŠ SR a zároveň zablokovaniu finančných prostriedkov zo strany Prešovského samosprávneho kraja, sme výrazne finančne poddimenzovaní, čoho následkom je vynútené obmedzenie počtu zamestnancov, a tým aj utlmenie našej činnosti. Preto Vám oznamujeme, že nové žiadosti o diagnostickú činnosť už neprijímame. Zároveň sa vynasnažíme zrealizovať diagnostiku už nami zaevidovaných žiadostí z vašej strany. V prípade výskytu nových okolností Vás včas informujeme. Sme Vám veľmi vďační za dlhoročnú spoluprácu a dôveru voči nám i našej činnosti.

PhDr. Katarína Stašaková, riaditeľka Súkromného centra poradenstva a prevencie.

Vážený pán riaditeľ/ka.


S ľútosťou Vám oznamujeme, že dôsledkom nezvládnutej transformácie centier poradenstva a prevencie zo strany Ministerstva školstva VVaŠ SR a zároveň zablokovaniu finančných prostriedkov zo strany Prešovského samosprávneho kraja, sme výrazne finančne poddimenzovaní, čoho následkom je vynútené obmedzenie počtu zamestnancov, a tým aj utlmenie našej činnosti. Preto Vám oznamujeme, že nové žiadosti o diagnostickú činnosť už neprijímame. Zároveň sa vynasnažíme zrealizovať diagnostiku už nami zaevidovaných žiadostí z vašej strany. V prípade výskytu nových okolností Vás včas informujeme. Sme Vám veľmi vďační za dlhoročnú spoluprácu a dôveru voči nám i našej činnosti.

PhDr. Katarína Stašaková, riaditeľka Súkromného centra poradenstva a prevencie.

28.8.2023

„Ale nám dnes krásne svieti slnko!“
vydýchne si mama nahlas povzbudivým hlasoma stisne pritom synovi jeho malú, teplú ručičku.
Potom na neho uprie svoj pohľad plný lásky, pokory a vďačnosti a čaká, čo odpovie.

„Slnko svieti krásne vždy, mami, nie iba dnes,“
odvetí po chvíľke ticha Miško a kráčajúc ďalej si s radosťou užíva prechádzku.

Pomocná ruka pri zvládaní strachu a úzkosti v období pandémie

„Toto nie je čakáreň na budúcnosť, ani život v pauze.
,,Aká chcem, aby bola táto chvíľa?“
Anonym

  1. Najdôležitejšie je prijať realitu takú, aká je. Netrápte sa tým, čo ovplyvniť nedokážete, ale zamerajte sa na to, čo je vo vašich možnostiach. Máte na výber. Budete sa ľutovať a kritizovať alebo túto situáciu prijmete ako výzvu? Skúste si položiť otázky:
       1. Čo mi táto kríza, situácia dokáže priniesť?
       2. Ako dokážem túto situáciu využiť v prospech seba a v prospech našej rodiny?
       3. Bude inšpiráciou pre môj osobnostný rast (preskupenie hodnôt v rámci hodnotového rebríčka, zvýšenie trpezlivosti, tolerancie, kreativity...)?

Ako sa efektívne učiť počas dištančného vzdelávania

Nevieš sa sústrediť, keď si celé dni doma? Nič sa ti nechce?
Kľúčová je motivácia a sebadisciplína.

  1. Maj pravidelný denný režim – vstávaj v rovnakom čase, ako by si išiel do školy,
   prezleč sa.
  2. Neponocuj. Počas výdatného spánku sa prepájajú súvislosti z naučeného
  3. Izba, kde sa učíš by mala byť svetlá. Pred učením si ju nezabudni vyvetrať.
   Nebudeš ospalý, ale svieži. Tvoj mozog bude mať dostatok kyslíka.