Naše služby

Poskytujeme komplexnú odbornú starostlivosť

Zdravotne znevýhodneným deťom a žiakom so zdravotným postihnutím:

 • mentálnym postihnutím
 • sluchovým postihnutím
 • zrakovým postihnutím
 • telesným postihnutím
 • s narušenou komunikačnou schopnosťou
 • s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami
 • s viacnásobným postihnutím.
 • žiakom s vývinovými poruchami učenia (VPU).
 • poruchou správania (s poruchou aktivity a pozornosti - ADHD, ADD).

Depistáž

Preventívne aktivity

Deťom a žiakom s nadaním

Naše materiálne a technické vybavenie:

 • bezbariérový prístup
 • bezbariérová miestnosť a ďalšie rehabilitačné pomôcky
 • interaktívne tabule a reedukácie
 • testové a dotazníkové techniky v elektronickej podobe
 • fyzioterapeutická miestnosť a ďalšie rehabilitačné pomôcky
 • testové a dotazníkové techniky v elektronickej podobe
 • reedukačné pomôcky a pracovné listy v elektronickej podobe využívané aj mimo SCŠPP
 • rehabilitačno-terapeutické kreslo a ďalšie rehabilitačné pomôcky

Kde nás nájdete

Bezplatné parkovanie pred budovou

Prejsť na kontakty »