Vážený pán riaditeľ/ka.

S ľútosťou Vám oznamujeme, že dôsledkom nezvládnutej transformácie centier poradenstva a prevencie zo strany Ministerstva školstva VVaŠ SR a zároveň zablokovaniu finančných prostriedkov zo strany Prešovského samosprávneho kraja, sme výrazne finančne poddimenzovaní, čoho následkom je vynútené obmedzenie počtu zamestnancov, a tým aj utlmenie našej činnosti. Preto Vám oznamujeme, že nové žiadosti o diagnostickú činnosť už neprijímame. Zároveň sa vynasnažíme zrealizovať diagnostiku už nami zaevidovaných žiadostí z vašej strany. V prípade výskytu nových okolností Vás včas informujeme. Sme Vám veľmi vďační za dlhoročnú spoluprácu a dôveru voči nám i našej činnosti.

PhDr. Katarína Stašaková, riaditeľka Súkromného centra poradenstva a prevencie.

Naše služby

Poskytujeme komplexnú odbornú starostlivosť

Zdravotne znevýhodneným deťom a žiakom so zdravotným postihnutím:

 • mentálnym postihnutím
 • sluchovým postihnutím
 • zrakovým postihnutím
 • telesným postihnutím
 • s narušenou komunikačnou schopnosťou
 • s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami
 • s viacnásobným postihnutím.
 • žiakom s vývinovými poruchami učenia (VPU).
 • poruchou správania (s poruchou aktivity a pozornosti - ADHD, ADD).

Depistáž

Preventívne aktivity

Deťom a žiakom s nadaním

Naše materiálne a technické vybavenie:

 • bezbariérový prístup
 • bezbariérová miestnosť a ďalšie rehabilitačné pomôcky
 • interaktívne tabule a reedukácie
 • testové a dotazníkové techniky v elektronickej podobe
 • fyzioterapeutická miestnosť a ďalšie rehabilitačné pomôcky
 • testové a dotazníkové techniky v elektronickej podobe
 • reedukačné pomôcky a pracovné listy v elektronickej podobe využívané aj mimo SCŠPP
 • rehabilitačno-terapeutické kreslo a ďalšie rehabilitačné pomôcky

Kde nás nájdete

Bezplatné parkovanie pred budovou

Prejsť na kontakty »